Jobdansk leverer samlede løsninger i dansk for voksne

Samtlige undervisningstilbud er fleksible. Timetal og indhold kan tilpasses aktuelle behov. Priser ligger fra 550kr pr. lektion for 13 ugers forløb med minimum 2 lektioner ugentligt.

 

HOLDUNDERVISNING

Jobdansk for ledige

Formålet er, at kursisten udvikler sit danske sprog og tilegner sig viden, så kursisten sprogligt og vidensmæssigt forberedes til beskæftigelse og til arbejdsmarkedet som sådant.

 

Sprogligt indhold:

Mundtligt og skriftligt sprog i relation til opnåelse af beskæftigelse, for eksempel udarbejdelse af cv og (standard)ansøgning, træning af jobsamtale. Dialogtræning om beskæftigelse, for eksempel dialoger med pausesnak, rollespil om forespørgsler til arbejdsgiver om fridage mv. Dertil kan komme individuelle almene sproglige mål (for eksempel læsevanskeligheder, udtalevanskeligheder).

 

Kompetenceudviklende indhold:

Arbejde med bevidstgørelse om personlige kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af CV, så kursisterne får fokus på, hvad de kan. Arbejde med empowerment, som for eksempel at ”turde” ringe til en arbejdsgiver for at få oplysninger om et job eller om en eventuel praktikplads, at ”turde” stille spørgsmål osv.

 

Tilrettelæggelse:

Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med jobkonsulenter og sagsbehandlere på jobcenteret med henblik på at indkredse indhold og sikre forventningsafstemning. Der opstilles klare sproglige mål for det samlede hold ved kursets begyndelse. Målene suppleres, hvor det er påkrævet, med individuelle mål for hver enkelt kursist. Der gennemføres indgangs og sluttests af kursisterne for at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er nået. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists sproglige og vidensmæssige forudsætninger og behov. Alle kursisters sprogbehov vurderes ved kursets start. Et omdrejningspunkt for undervisningen er forberedelse til praktikken.

 

Curriculum:

 • Dialoger og rollespil
 • Hukommelsesøvelser
 • kompetenceafklaring
 • Øve praktisksamtale
 • Klokken og kalender
 • Læse- og skriveøvelser
 • Basis computer kursus
  • udarbejdelse af CV og standartansøgning
  • oprettelse af email
  • rejseplanen og google

 

——————————————————————————————————————————————————-

ENEUNDERVISNING

Sprogmentorordning

En sprogmentor er en optimal løsning, når en borger i praktik mangler et sprogligt skub for at kunne udnytte sine kompetencer fuldt ud.

Jobdansk kan tilbyde en sprogmentor inden for en lang række brancher som eksempelvis kontor og service, sundhed, transport og den finansielle sektor. Mentoren lægger et skræddersyet program for den person/de personer, der skal opkvalificeres dansksprogligt så det i højere grad bliver muligt at møde de vidensmæssige og dansksproglige behov der er på den aktuelle arbejdsplads.

Der kan laves en visitation, hvor virksomheden og borgeren vurderer det dansksproglige niveau før og efter indasatsen.

 

Indhold i sprogmentorordning:

Indholdet kan være arbejde med at forstå mundtlige instruktioner, kommunikere med kolleger om arbejdets gennemførelse, arbejdspladsens small-talk, læsning af skriftlige instruktioner, udfyldning af arbejdspapirer. Eller hjælp til integration i arbejdspladskultur, og at ”turde” tage imod telefonbeskeder, at ”turde” tage ordet i pausesnakken med danske kolleger osv.

 • Sprogvurdering
 • Intensive udtaleforløb
 • Indføring i faglig terminologi
 • Træning i præsentation
 • Generel sproglig opkvalificering på baggrund af observation

Vi arbejder med:

 • Lyd- og videooptagelse af talesprog i arbejdssituationer
 • Virksomhedens eget materiale
 • Teknikker til læsning af svære tekster
 • Telefontræning
 • Brev- og mailkorrespondance

 

 

Kontakt:279df30

Maya Degn Litrup

kontakt@jobdansk.dk

m: 31 56 11 06

CVR: 37176672